Wykorzystujemy elektroniczne kanały komunikacji i  możemy dokonać zgłoszenia celnego przed każdym organem celnym w Polsce. Szczegóły takiego wsparcia wymagają dodatkowych, indywidualnych ustaleń z Klientem.