POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na niniejszej stronie internetowej lub na potrzeby usług świadczonych na rzecz Klientów jest NEOCUSTOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów, KRS: 0000880814, email: neocustoms@neocustoms.pl, www. neocustoms.pl.

Dobrowolnie podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług wynikających z umowy, przedstawiania ofert lub ewentualnego dochodzenia należności. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.

Przysługuje Państwu prawo do: (i) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, (ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; (iv) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyższych praw może odbyć się poprzez przesłanie przez Państwa odpowiedniego zgłoszenia na adres: neocustoms.pl lub kontakt pisemny z NEOCUSTOMS Sp. z o.o.