Poniżej znajdziesz przydatne akty prawne, wytyczne i instrukcje oraz materiały dotyczące spraw celnych i handlu międzynarodowego.

Pamiętaj, że tekst dokumentów prawnych, wytycznych i instrukcji może ulegać zmianie, dlatego istotna jest weryfikacja aktualności danego aktu prawnego lub dokumentu w oficjalnych publikatorach.

Przedstawione materiały i treści aktów prawnych nie są prawnie wiążącymi dokumentami i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. neoCustoms nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania się do tych aktów, dokumentów i ich treści, jak również na skutek jakichkolwiek zmian lub modyfikacji ich treści.
Treść oficjalnych aktów prawnych i innych dokumentów mających znaczenie prawne jest dostępna w oficjalnych publikatorach tych dokumentów.

POZNAJ TAKŻE OFERTĘ FIRM GRUPY ATNEO