Wzór upoważnienia dla neoCustoms zostanie przez nas niezwłocznie przesłany na adres email wskazany przez zainteresowanego Klienta po ustaleniu szczegółów współpracy. Tego rodzaju dokumenty nie są publicznie dostępne na stronie internetowej neoCustoms z uwagi na przyjętą przez neoCustoms Politykę Bezpieczeństwa Informacji.