Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niekiedy – przepisy prawa wymagają od przedstawiciela celnego działania wyłącznie w formie przedstawiciela bezpośredniego (np. przy zgłaszaniu towarów do procedury specjalnej). Gdzie indziej – przedstawiciel celny może działać wyłącznie w swoim imieniu, ale na Twoją rzecz (np. przedstawicielstwo pośrednie w procedurach uproszczonych)