Cła antydumpingowe oraz inne rodzaje należności dodatkowych stanowią zwykle środek ochronny rynku Unii Europejskiego przed napływem towarów zbywanych w kraju eksportu po cenach niższych, niż ceny oferowane na rynek krajowy.
Wysokość ceł antydumpingowych lub dodatkowych zwykle jest znacznie wyższa niż ceł zwykłych (według stawek konwencyjnych – „erga omnes” – „wobec wszystkich”). Stąd ich znaczący, kosztochłonny charakter w odniesieniu do importowanych towarów.
Cła antydumpingowe lub dodatkowe w wielu przypadkach nie mają jednak charakteru oczywistego.
Nasi specjaliści oferują pomoc w ustaleniu, czy i jakie cła antydumpingowe lub dodatkowe mają zastosowanie wobec importowanych towarów oraz czy istnieją sposoby na odzyskanie uiszczonych już należności.