Nasi doświadczeni eksperci świadczą usługi doradcze m.in. w zakresie:
  • procedur celnych;
  • kontroli celnych oraz postępowań spornych w zakresie cła i obrotu towarowego na każdym etapie postępowania celnego i sądowego;
  • uzyskania pozwoleń celnych, takich jak pozwolenia na uszlachetnianie czynne, bierne, skład celny, procedura końcowego przeznaczenia, uproszczenia celne i AEO;
  • klasyfikacji celnej;
  • pochodzenia towarów dla potrzeb importu produktów spoza Unii Europejskiej oraz eksportu produktów wytwarzanych w UE (świadectwa pochodzenia, deklaracje dostawców);
  • wartości celnej;
  • ceł antydumpingowych i środków polityki handlowej (zakazy i ograniczenia przywozu lub wywozu towarów);
Doradzamy również odniesieniu do aspektów realizacji bieżących transakcji importowych lub eksportowych (doradztwo transakcyjne).