Celne procedury specjalne według Unijnego Kodeksu Celnego to:
  • składowanie (należą do niej: procedura składu celnego oraz procedura wolnego obszaru celnego),
  • szczególne przeznaczenie (należą do niej: końcowe przeznaczenie oraz odprawa czasowa),
  • przetwarzanie (należą do niej: uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne)
  • tranzyt (należą do niej: tranzyt zewnętrzny i tranzyt wewnętrzny).
Procedury specjalne mają zwykle charakter procedur o gospodarczym wymiarze i są wykorzystywane głównie przez przedsiębiorców (poza procedurą odprawy czasowej). Każda z tych procedur jest przeznaczona do realizacji innego celu biznesowego i gospodarczego.
Na stosowanie procedur specjalnych, zwykle wymagane jest uzyskanie pozwolenia wydawanego przez organy celne.
Ponadto, stosowanie procedury uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia wymaga złożenia rozliczenia zamknięcia – tzw. Kwitu Rozliczenia (w systemie informatycznym KAS).
Z kolei – składowanie celne w składzie celnym może się wiązać z obowiązkiem przedstawienia dokumentu opisującego stan magazynowy lub przepływ towarów (Spisu Inwentaryzacyjnego) w formie elektronicznej.
Zespół neoCustoms oferuje pomoc doświadczonych specjalistów, agentów celnych i doradców, którzy są w stanie zaproponować optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu, ale również są w stanie wesprzeć przedsiębiorstwo w bieżącej realizacji procedur specjalnych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń od organów celnych.