Wsparcie neoCustoms w zakresie obowiązków INTRASTAT obejmuje m.in.:
  • weryfikację i potwierdzenie, czy przedsiębiorstwo podlega obowiązkom w systemie INTRASTAT, a jeżeli tak – w jakim zakresie;
  • jeżeli jest to niezbędne – potwierdzenie klasyfikacji towarowej (kod CN) stosowanej na potrzeby systemu INTRASTAT;
  • przygotowanie i złożenie zgłoszeń INTRASTAT do właściwych organów celnych
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu zaległych zgłoszeń INTRASTAT – jeżeli obowiązek ten nie był dotychczas realizowany przez osobę zobowiązaną
  • konsultacje z zakresu spraw związanych z obowiązkami INTRASTAT