neoCustoms oferuje pełne wsparcie w rozpoczęciu, stosowaniu i zamknięciu celnych procedur specjalnych. Należą do nich:
  • uszlachetnianie czynne
  • uszlachetnianie bierne
  • odprawa czasowa
  • składowanie celne
  • końcowe przeznaczenie (end-use)
  • wolny obszar celny
  • tranzyt celny
Nasi specjaliści pomogą uzyskać stosowne pozwolenie celne, rozliczyć procedurę tam gdzie jest to niezbędne, uzyskać i wpłacić oraz odzyskać stosowne zabezpieczenie należności celnych, a także rozliczyć procedurę specjalną wymagającą złożenia rozliczenia zamknięcia.