Każdy podmiot realizujący operacje celne w Unii Europejskiej powinien posiadać swój indywidualny numer identyfikacyjny – numer EORI.
neoCustoms oferuje wsparcie dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w procesie rejestracyjnym. Zapewnimy kompleksową usługę obejmującą zgromadzenie odpowiednich dokumentów i przejście procesu rejestracji w systemie EORI.