Sankcje importowe i eksportowe na Rosję i Białoruś skutkują istotnymi konsekwencjami dla podmiotów zaangażowanych w obrót towarowy, przy czym nie odnoszą się one wyłącznie do przypadków, w których następuje bezpośredni import lub eksport towarów do tych krajów.
Obecnie – każdy przedsiębiorca, który uczestniczy w operacjach gospodarczych o międzynarodowym charakterze musi dostosować swoją praktykę do nowej sytuacji, w której przed wykonaniem transakcji gospodarczej niezbędna jest m.in. analiza obowiązków w zakresie pozwoleń wywozu, przywozu, przepływów finansowych itp.
neoCustoms oferuje szeroki zakres pomocy w ustaleniu zakresu takich obowiązków oraz w ich wypełnieniu.