INTRASTAT to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów (głównie o statusie towarów unijnych), nie będących przedmiotem procedur celnych.
Zgłoszenia INTRASTAT składane są w każdym kraju Unii Europejskiej w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W Polsce zgłoszenia INTRASTAT są składane do organu Krajowej Administracji Skarbowej, którym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Jest to także organ właściwy w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych, ale także w sprawie pozwoleń, które mogą uprościć sposób deklarowania danych w zgłoszeniach INTRASTAT.
Nasi doświadczeni eksperci pomogą w wypełnieniu obowiązków statystycznych w systemie INTRASTAT w wywozie lub przywozie.
Oferujemy także pomoc w sytuacji otrzymania upomnień od organów KAS.