Każdy towar przywożony spoza Unii Europejskiej na obszar celny UE powinien być zgłoszony do procedury celnej, chyba że znajduje się on tylko czasowo na tym terytorium (czasowe składowanie). 
Podobnie – wywóz towarów poza obszar celny UE również wymaga dopełnienia określonych obowiązków celnych (procedura wywozu, powrotny wywóz, tranzyt).
Zgłoszenie celne w obrocie gospodarczym zwykle przybiera formę pisemną – z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. 
Pamiętać należy, że zgłoszenie celne musi odpowiadać odpowiednim wymogom zawartym zarówno w przepisach prawa, jak i z rozwiązań technicznych. Błędy zawarte w zgłoszeniu celnym mogą powodować istotne konsekwencje dla firm i osób, odpowiedzialnych za prawidłową realizację obowiązków celnych.
neoCustoms oferuje kompleksową pomoc w prawidłowym wypełnieniu obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszeń celnych w każdej z procedur celnych.