Usługi neoCustoms stanowią innowacyjną odpowiedź na aktualne, biznesowe potrzeby polskiego i europejskiego rynku.

Łączymy cechy wielu innych podmiotów z otoczenia biznesu, zapewniając naszym Klientom kompleksowe wsparcie w realizacji wszelkich obowiązków i formalności celnych – w sposób z jednej strony optymalny, a z drugiej minimalizujący ryzyka celno-podatkowe i biznesowe.

Pomoc naszych brokerów, agentów oraz ekspertów może mieć charakter jednorazowy lub stały – w zależności od Państwa potrzeb i uwarunkowań biznesowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w realizacji obowiązków celnych, w tym w szczególnych lub nietypowych przypadkach – zapraszamy do kontaktu z Zespołem neoCustoms.