Zgłoszenia celne do różnych procedur celnych można realizować na dwa podstawowe sposoby, tj. w sposób standardowy oraz przy wykorzystaniu różnego rodzaju ułatwień.

 Stosowanie tych ułatwień – to tak zwane „procedury uproszczone”. Unijny Kodeks Celny przewiduje trzy podstawowe rodzaje procedur uproszczonych:

– procedura zgłoszenia niekompletnego,

– procedura zgłoszenia uproszczonego,

– wpis do rejestru zgłaszającego.

 

Nie są to jedyne procedury uproszczone przewidziane w UKC – jednak w potocznym rozumieniu, zwykle do nich będzie stosowane określenie „procedura uproszczona”.

 

Jednak – aby zastosować jedną z procedur uproszczoną – niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od organów celnych. Może ono być jednorazowe lub stałe – zależnie od przypadku i realnych potrzeb.

 

Stosowanie procedury uproszczonej może być korzystne – jednak nie zawsze. Wymaga to uprzedniego przeanalizowania różnych okoliczności i indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Stosowanie procedury uproszczonej może być korzystne – jednak należy rozważyć wszystkie za i przeciw jej użycia. 

Stosowanie procedury uproszczonej wymaga bowiem dodatkowych czynności podejmowanych przez zgłaszającego w celu jej użycia. Z kolei – należy pamiętać, iż aby zastosować procedurę uproszczoną – wymagane jest uzyskanie pozwolenia od organów celnych na jej stosowanie. Zwykle będzie to także łączyć się z koniecznością uzyskania innych, towarzyszących pozwoleń celnych.

Jak możemy pomóc?

Przeanalizujemy potrzebę i zasadność wdrożenia procedury uproszczonej w sytuacji Twojego przedsiębiorstwa.

W razie potrzeby – możemy pomóc uzyskać stosowne pozwolenia celne.

neoCustoms.
Brokerzy & Eksperci Celni

Dziękujemy za Twoją wiadomość. Została wysłana.
Z powodu błędu Twoja wiadomość nie została wysłana. Prosimy przesłać ją ponownie.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Pozostaw swój email – skontaktujemy się z Tobą.