Czy procedura uszlachetniania czynnego jest zawsze sposobem na obniżenie należności celnych w imporcie?

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na czasowy przywóz  na obszar celny Unii towarów nieunijnych w celu poddania ich procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy, niszczenia). W momencie przywozu – nie występuje obowiązek zapłaty cła i podatków.

Towary przetworzone, które zostały uzyskane z towarów objętych procedurą uszlachetniania mogą, lecz nie muszą być wywiezione powrotnie poza UE.

Dobrze wdrożona procedura uszlachetniania czynnego pomaga, a nie przeszkadza w biznesie.

Pamiętaj, że optymalne ułożenie procedur celnych jest umiejętnością wymagającą odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Uszlachetnianie czynne pozwala uniknąć należności celnych w imporcie, jednak może również powodować różnego rodzaju ryzyka celno-podatkowe oraz biznesowe dla przedsiębiorcy.

Wdrożenie procedury uszlachetniania czynnego powinno być więc poprzedzone szczegółową analizą. Nie zawsze bowiem uzyskanie pozwolenia na jej stosowanie – oznacza, iż przyniesie ona korzyści, a nie szkody przedsiębiorstwu.

Pamiętaj o udzieleniu stosownego upoważnienia dla brokera celnego. Może on reprezentować Cię przed organami celnymi w dwóch formach przedstawicielstwa – pośrednim albo bezpośrednim. Przedstawicielstwo pośrednie oznacza, że broker celny będzie działać w swoim imieniu, ale na Twoją rzecz (Twojej Firmy). Przedstawicielstwo bezpośrednie oznacza, że broker celny będzie działać bezpośrednio w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.

W przypadku procedury uszlachetniania czynnego operacje celne mogą być realizowane również przy udziale przedstawiciela celnego. Jednak jego rodzaj jest ograniczony. 

Towary zgłaszane do procedury uszlachetniania czynnego mogą być zgłaszane wyłącznie przez przedstawiciela celnego bezpośredniego, tj. działającego w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Tym mocodawcą musi być podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego.

Jak możemy pomóc?

Pomożemy przeanalizować zasadność i sposób optymalnego wdrożenia procedury uszlachetniania czynnego w Twoim przedsiębiorstwie.

W razie potrzeby – pomożemy dokonać odpowiednich zgłoszeń celnych oraz rozliczyć procedurę przed organami celnymi.

neoCustoms.
Brokerzy & Eksperci Celni

Dziękujemy za Twoją wiadomość. Została wysłana.
Z powodu błędu Twoja wiadomość nie została wysłana. Prosimy przesłać ją ponownie.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Pozostaw swój email – skontaktujemy się z Tobą.